Gösta Palm Maskin AB
Hörby

Rivning och sanering 
Vår moderna och välutrustade maskinpark tillsammans med lång erfarenhet av olika typer av rivningar och saneringsarbete gör oss väl rustade för många olika slags uppdrag.