Gösta Palm Maskin AB
Hörby

Diverse mark- och anläggningsarbeten

Vårt breda kunnande gör att vi kan åta oss en mängd olika anläggningsarbeten, stora som små. 

Genom åren har vi utfört en del större entreprenader i samband med vindkraftsverksanläggning, då vi anlagt vägar och uppställningsplatser för långa och tunga ekipage,samt schaktning för fundament.  
Vi har även god erfarenhet av markarbete till nybyggnationer av olika typer av hallar/lokaler och tillbyggnader, samt att vi utför dränerings- och VA arbete.