Gösta Palm Maskin AB
Hörby

Krossning och siktning

En stor del av vår verksamhet är krossning och siktning. Vårt mobila krossverk tar hand om och krossar betong, tegel, asfalt och sten. Årligen krossar vi och hanterar ca 75 000 ton, helt enligt kundens önskemål. Vi siktar också matjord och andra material.