Gösta Palm Maskin AB
Hörby

Dammar och våtmarker
Med många års erfarenhet arbetar vi även med att planera och anlägga dammar och våtmarker, vår utgångspunkt är att de alltid ska anpassas optimalt till sitt syfte och till platsens naturliga förutsättningar