Gösta Palm Maskin AB
Hörby

Våra tjänster  

Krossning och siktning

En stor del av vår verksamhet är krossning och siktning. Vårt mobila krossverk tar hand om och krossar betong, tegel, asfalt och sten. Årligen krossar vi och hanterar ca 75 000 ton, helt enligt kundens önskemål. Vi siktar också matjord och andra material.

Diverse mark- och anläggningsarbeten

Vårt breda kunnande gör att vi kan åta oss en mängd olika anläggningsarbeten, stora som små.
Genom åren har vi utfört en del större entreprenader i samband med vindkraftsverksanläggning, då vi anlagt vägar och uppställningsplatser för långa och tunga ekipage,samt schaktning för fundament.  

Vi har även god erfarenhet av markarbete till nybyggnationer av olika typer av hallar/lokaler och tillbyggnader, samt att vi utför dränerings- och VA arbete.

Dammar och våtmarker
Med många års erfarenhet arbetar vi även med att planera och anlägga dammar samt våtmarker. Vår utgångspunkt är att de alltid ska anpassas optimalt till sitt syfte och till platsens naturliga förutsättningar.

Rivning och sanering 
Vår moderna och välutrustade maskinpark tillsammans med lång erfarenhet av olika typer av rivningar och saneringsarbete gör oss väl rustade för många olika slags uppdrag.

Moderna maskiner optimerar arbetet
Att  hyra moderna maskiner av oss är ett sätt att optimera arbetet och undvika onödiga personal och maskin kostnader.